Vi inleder ett samarbete med Ölands räddningstjänst!

Nyligen utbildades delar av vår personal för att starta det samarbete som vi numera har med Ölands räddningstjänst.

Ölands räddningstjänst och Södra Ölands pastorat (Svenska kyrkan på södra Öland) har ingått ett avtal gällande att delar av Svks vaktmästare skall finnas tillgängliga vid larm nere på södra Öland.


Iden till samarbetet kom till för cirka ett år sedan då en vaktmästare i tjänst uppfattade en människa i nöd och rykte in och hjälpte personen tills räddningstjänsten var på plats. Samarbetet började med att inblandad personal inom Svk genomgick en utbildning hos Ölands räddningstjänst. ”Lite förenklat så handlar det om att våra tjänstgörande vaktmästare nere på södra Öland får vetskap om det går ett räddningslarm. Befinner de sig i närheten och har möjlighet så kan de ta sig till platsen för att hjälpa eventuell person/personer i nöd tills dess att räddningstjänstne är på plats”, berättar Ulf Ottosson, arbetsledare för pastoratets vaktmästare.