Ventlinge kyrka

Ventlinge kyrka är belägen längs vägen på den västra delen av Öland.

Hitta hit

Ventlinge 103.
380 65, Degerhamn
Sverige

Vill du se en film om Ventlinge kyrka? Då finns det en perfekt videoguide här.

Lite fakta om Ventlinge kyrka
I Ventlinge finns Ölands modernaste kyrka. Den ligger invid landsvägen mitt i bondbyn och gränsar mot alvarmarkerna i öster. Vågorna från Kalmarsund hörs från kyrkplatsen. Strax i söder ligger samhället Grönhögen med sin fiskehamn och, numera, golfbana. Bygden har levt på fiske och stenindustri sedan medeltiden. 

Kyrkan uppfördes under 1100-talet som en tornlös kyrka med långhus, kor och absid. Koret hade egen portal. Ett västtorn resten i början av 1200-talet med en vid valvöppning mot kyrkorummet. Långhuset hade golv av kalksten och sidobänkar vid väggarna. Ett par trappsteg ledde upp mot koret och altaret i absiden. Vid triumfbågen mot koret fanns ett sidoaltare för sankt Lars i söder och mot norr ett Mariaaltare. Triumfbågens öppning avskilde koret med ett korskrank. På norra väggen, under läktaren finns en kalkmålning föreställande ett senmedeltida skepp med en mansfigur på akterdäck. 

1812 revs kor och absid och kyrkorummet förlängdes mot öster. En sakristia byggdes vid östra sidan. Nytt trägolv lades ovanpå de medeltida sidobänkarna varvid den medeltida kyrkans golv doldes. Mitt på sydfasaden placerades ett nytt vapenhus och tornet försågs strax därpå med lanternin. Kyrkorummet försåg i tidens anda med altarpredikstol. 

Idag är kyrkan helrenoverad. Det medeltida rummets karaktär har återskapats, samtidigt som 1812 års kyrka bildar en ram.

Läs mer om Ventlinge kyrka och ladda ner dess kyrkofolder här.
Read more about the church of Ventlinge in English here.