Vem vill du ska representera dig?

Nu i oktober är det val till församlingsråden i våra församlingar i Södra Ölands pastorat! Vem vill du ska representera dig i församlingsrådet de kommande två åren? Är du kanske själv intresserad av att ställa upp? Nedan kan du ta del av när det är nominering i just din församling.

Svenska kyrkan på Södra Öland

Det högsta beslutande organet i Svenska kyrkan på södra Öland är kyrkofullmäktige, som utses i allmänna val vart fjärde år. (Senast 2017) Kyrkofullmäktige utser en styrelse, kyrkorådet. Kyrkofullmäktige fattar också det slutgiltiga beslutet om vilka som ska ingå i församlingsråden. Beslutet föregås av ett nomineringsmöte där församlingens medlemmar har möjlighet att ge förslag på representanter i församlingsrådet. 

Församlingsrådet 

Församlingsrådets huvudsakliga uppgift är att ansvara för gudstjänstlivets utformning och utveckling. Det väljer kyrkvärdar, ansvarar för kollekter och har andra uppgifter som har delegerats av kyrkorådet, till exempel att besluta om mål för församlingens verksamhet. 

Församlingsrådets mandatperiod är två år. Det består av 6 ordinarie ledamöter och 3 ersättare. I församlingsrådet ingår också församlingsherden.  

Val till församlingsråd 

 

Glömminge-Algutsrum:
Nomineringsmöte hålls söndag 6 oktober i Glömmingeförsamlingshem efter mässan. (Start kl 10.00)
Torslunda:
Nomineringsmöte hålls söndag 13 oktober efter mässan i Torslunda.
(Start kl 10.00)
Norra Möckleby - Sandby - Gårdby:
Nomineringsmöte hålls söndag 6 oktober efter mässan i Gårdby
(Start kl: 13.00)
Resmo-Vickleby:
Nomineringsmöte hålls söndag 13 oktober efter mässan i Vickleby
(Start kl: 16.00)
Hulterstad-Stenåsa:
Nomineringsmöte hålls söndag 6 oktober efter mässan i Hulterstad
(Start kl: 10.00)
Mörbylånga-Kastlösa:
Nomineringsmöte hålls söndag 13 oktober efter mässan i Mörbylånga
(Start kl 10.00)
Sydöland:
Nomineringsmöte hålls söndag 6 oktober innan mässan i Ventlinge
(Start kl: 15.00 i samband med Cafét)För frågor eller mer information, kontakta pastoratets kansli:
0485-380 12

Vem vill du ska representera dig?

En församling är beroende av sina medlemmars engagemang. En ledamot i församlingsrådet har möjlighet att vara med och påverka församlingens utveckling på både kort och lång sikt. 

Vem tycker du skulle passa bra för detta uppdrag i din församling de kommande två åren? 

Vem kan nominera en kandidat? 

Du som är över 16 år och medlem i Svenska kyrkan kan nominera kandidater till församlingsrådet i den församling där du bor.