#vardeljus i Svenska kyrkan

Fredag 24 november startades #vardeljus i Svenska kyrkan. Ett upprop undertecknat av 1382 anställda kvinnor i Svenska kyrkan.

Fredag 24 november startades #vardeljus i Svenska kyrkan. Ett upprop undertecknat av 1382 anställda kvinnor i Svenska kyrkan. De vittnar om kränkningar, trakasserier och övergrepp. På bloggen #vardeljus i Svenska kyrkan kommer vittnesmål nu att publiceras var tionde minut. #vardeljus är en del av #metoo.


POLICY KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

Södra Ölands pastorat tar som arbetsgivare avstånd från all form av kränkande behandling. Grunden för vår människosyn är respekt för varje människas unika och lika värde. Inga medarbetare, arbetssökande eller praktikanter ska behöva utsättas för mobbning, sexuella trakasserier eller diskriminering. Skulle någon utsättas för kränkande behandling måste detta lyftas upp och rapporteras till arbetsgivaren. Här kan du ta del av Södra Ölands pastorats Diskrimineringspolicy 

Ärkebiskopens uttalande med anledning av #vardeljus

Jag önskar att vi kunde säga att kyrkan är fri från kränkningar. Men jag vet också att så inte är fallet. Jag har undertecknat uppropet #Vardeljus och jag känner vrede över de strukturer som tillåter att sådant fortfarande sker.

Läs mer om uppropet

Här kan du ta del av uppropet samt kvinnors berättelser som de valt att dela med sig av i samband med #vardeljus

Behöver du prata med någon?

Har du blivit utsatt för sexuella övergrepp eller trakasserier? Har debatten kring #metoo rört upp smärtsamma minnen? Boka ett enskilt samtal med en präst eller diakon.