Torslunda kyrka och församlingshem

Torslunda kyrka är belägen längs med vägen på mellersta Öland.

Hitta hit

Kyrkgatan 3.
386 92, Färjestaden
Sverige

Vill du se en film om Torslunda kyrka? Då finns det en perfekt videoguide här.

Lite fakta om Torslunda kyrka
Kyrkan i Torslunda har förändrats nästan varje århundrade sedan den första stenkyrkan grundlades. Ursprunget är en smal kyrkobyggnad med kor och absid. Möjligen med ett torn över koret. Den bevarade nordportalen pekar på tidigt 1100-tal.  Grundmurar från denna byggnad finns bevarade i norra kyrkväggen. Under högmedeltid förlängdes kyrkan mot öster och ett rakslutet kor kom till. Detta kor gjordes lika brett som långhuset, varför östtornet kom att bilda en smalare midja på kyrkan. Sakristian mot norr tillkom och ett torn även väster uppfördes. Ovanför kyrkorummet fanns en stor profan magasinsvåning.

Socknen växte och behovet av större kyrka gjorde att en tillbyggnad mot söder utfördes på 1500-talet. Sydportalen flyttade med tillbyggnaden och är fortfarande bevarad. Västtornet revs och ny västgavel uppfördes i början av 1700-talet. Nuvarande kyrkorum tillkom 1776 då alla yttre murar förbands en salkyrka skapades. Tornet i väster till kom dock först 1819 och klockstapeln som sattes upp när det gamla västtronet revs, hade tjänat ut.

Nuvarande kyrkorum skapades genom en omfattande ombyggnad och renovering 2002. Kyrkan blev då fullständigt tillgänglig och handikappsanpassad och ett mindre tillbygge på tornets nordsida inrymmer nu ett lite samlingsrum samt pentry och handikappstoalett.

Torslunda församlingshem

 

Precis intill kyrkan ligger Torslunda församlingshem. Det har du möjlighet att boka till såväl dop, bröllop och begravning som födelsedagskalas och privata tillställningar.

 

Önskar du boka församlingshemmet?
Kontakta oss på 0485-380 12 alt sodraolands.pastorat@svenskakyrkan.se.