Svenska Kyrkans Unga - för dig på högstadiet och uppåt

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Svenska Kyrkans Unga Södra Öland

Vi vill vara en gemenskap där du kan känna dig hemma och vara dig själv. Välkommen!