Foto: Roland Andersson

Södra Möckleby kyrka och församlingshem

Södra Möckleby kyrka är belägen längs vägen på den västra delen av Öland.

Hitta hit

Södra Möcklebyvägen 11.
380 65, Degerhamn
Sverige

Vill du se en film om Södra Möckleby kyrka? Då finns det en perfekt videoguide här.

Lite fakta om Södra Möckleby kyrka
Kyrkan i Sydölands största samhälle ligger vid korsningen mellan vägen över till östra kusten och stora landsvägen. Platsen är och har varit viktig och strategisk sedan förhistorisk tid. Fynd av återanvända trädelar från en träkyrka visar på bygdens tidiga kristnande.

Stenkyrkan byggdes i tidig medeltid med långhus, kor och absid. Absiden hade utvändigt stående dekorationsband, s.k. lisener. Detta, tillsammans med nordportal, placerar den i gruppen av de äldsta stenkyrkorna. Kyrkan försågs strax därpå med ett kraftigt västtorn med pyramidtak.

Det diskuterades under 1840-talet om Södra Möckleby skulle slås samman med Smedby församling i norr. Detta blev dock inte av och man beslöt bygga nytt i Södra Möckleby. Vid mitten av 1800-talet revs medeltidskyrkan, tornet bevarades dock. En ny kyrka i tidens anda uppfördes med sakristia i mitt på norra sidan och vapenhus mot söder. Innertaket minner om den begynnande gotiseringen av arkitekturen i Sverige, med sin tredelning av valvet.

Hundra år senare utfördes en ombyggnad som medförde ett försök till återgång till äldre tider. Koret med altaruppsats och altare placerades åter i en absidnisch. Ett stenaltare restes och äldre skulpturdetaljer återanvändes. I samband med denna ombyggnad utfördes en byggnadsarkeologisk undersökning, varvid det gamla altarets stenskiva framkom. Dagens kyrkorum präglas av dess senaste renovering 1983.

 

Du kan läsa mer om kyrkan i dess folder som du hittar här. 

Södra Möckleby församlingshem

Precis intill kyrkan ligger Södra Möckleby församlingshem. Det har du möjlighet att boka till såväl dop, bröllop och begravning som födelsedagskalas och privata tillställningar.

 

Önskar du boka församlingshemmet?
Kontakta oss på 0485-380 12 alt sodraolands.pastorat@svenskakyrkan.se.