Smedby kyrka

Smedby kyrka är belägen på den västra delen av Öland.

Hitta hit

Smedby prästgård 401.
380 62, Mörbylånga
Sverige

Vill du se en film om Smedby kyrka? Då finns det en perfekt videoguide här.

Lite fakta om Smedby kyrka
Vid Smedby kyrka börjar Sydöland och landskapets siktlinjer öppnas. I öster alvaret och mot väster odlingsjordarna mot Kalmarsund. Ett litet sockencentrum med skola och prästgård har bildats vid kyrkan och här går också landsvägen mot söder och bygatan ner mot byarna vid sundet. 

Den ursprungliga kyrkan uppfördes i tidig medeltid med långhus, kor och halvrund absid. Ett kraftigt torn restes strax därpå över kyrkans västra del. I tornets södra sida fanns kyrkans port, en raksluten portal som täcktes med en kraftig träbalk. Kyrkorummet var mycket mörk och endast upplyst med ett fönster. 1741, vid Linnés besök beskriver han de olika rummen i kyrkan som nästan skilda åt. Koret skildes med en triumfbåge från långhuset och tornet öppnade sig med ett smalt bågvalv mot kyrkorummet. Kyrkobesökarna hade svårt att höra eller se gudstjänsten. 

Den medeltida kyrkan revs och ny uppfördes i mitten av 1800-talet strax norr om den rivna kyrkan. Nuvarande kyrka i Smedby är en senklassicistisk salskyrka med västtorn. Den har sakristia öster om kyrkorummet. 1952 ändrades koret. Det öppna korrummet slöts med små rum på sidorna så att ett smalare, rakslutet korrum skapades. Kyrkorummet bevarar för övrigt sin 1800-talsprägel med det femdelade valvtaket.

Läs mer om Smedby kyrka och ladda ner dess kyrkofolder här.