Segerstads kyrka

Segerstads kyrka är belägen längs vägen på sydöstra delen av Öland.

Hitta hit

Segerstad 125.
380 65, Degerhamn
Sverige

Vill du se en film om Segerstads kyrka? Då finns det en perfekt videoguide här.

Lite fakta om Segerstads kyrka
Östra landsvägen på Öland kantas av kyrkor och byar. Segerstads kyrka ligger på landsvägens östra sida. En liten talldunge skiljer den från förre detta prästgården. Kyrkskolan byggdes norr om kyrkan. Segerstads fyr, nordost om kyrkan, har i långa tider vakat över sjöfarten.

Kyrkan uppfördes under tidig medeltid och var en av öns minsta. Kyrkan hade torn i öster, möjligen har tornet uppförts på ett ursprungligt rakslutet kor. Kyrkorummets medeltida valv bars av en mittpelare. Vid mitten av 1700-talet gjordes en förlängning åt väster av kyrkorummet. På kyrkogården stod vid denna tid en klockstapel.

Kyrkan blev dock fortfarande liten och medeltidskyrkan revs och ny uppfördes i sen klassicistisk stil, nu med tornet i väster. Den invigdes 1843. Kyrkan försågs med altarpredikstol. Vid en renovering i mitten av 1900-talet, flyttades predikstolen till norra långväggen och en ny altartavla tog dess plats. Kyrkorummet är dock fortfarande ett av Ölands bäst bevarade.

Du kan läsa mer om kyrkan i dess informationsfolder som du finner här.