Sandby kyrka

Sandby kyrka är belägen på den östra delen av Öland.

Hitta hit

Sandby 207.
386 92, Färjestaden
Sverige

Vill du se en film om Sandby kyrka? Då finns det en perfekt videoguide här.

Lite fakta om Sandby kyrka
Kyrkan i Sandby har, som de flesta kyrkorna på Öland en 1000-årig historia. Gavelhällar till ett sent vikingatida gravmonument är bevarade på kyrkogården. Den första stenkyrkan uppfördes invid bondbyn, ett stycke från Östersjön och en mindre hamnanläggning. Under medeltiden utvecklades kyrkan med torn i öster och väster samt en hög profanvång ovantill. På 1780-talet revs kyrkorummets valv med pelare samt östtorn och ovanvåning. Västtornet fick trävägg mot öster. Detta blev inte riktigt bra och man funderade på att slå ihop församlingen med grannen Gårdby strax norr om. Beslutet blev att bygga nytt och 1863 stod den nya kyrkan färdig. En ljus och rymlig salskyrka i gotiserad arkitektur. Socknens prästgård är sommartid uppskattad lägergård för Lettiska ungdomar.

Läs mer om Sandby kyrka i dess kyrkofolder här.
Read about the church of Sandby in English here.