Resmo kyrka och församlingshem

Resmo kyrka är belägen längs vägen på mellersta Öland.

Hitta hit

Resmo vägen 2.
380 62, Mörbylånga
Sverige 

Vill du se en film om Resmo kyrka? Då finns det en perfekt videoguide här.

Lite fakta om Resmo kyrka
Resmo kyrka är en av Sveriges äldsta kyrkor. Den uppfördes kring år 1100. Den har många ålderdomliga drag och vittnar om viktiga kontakter med södra Östersjön och Danmark. Bevarade runstenar berättar om den släkt som hade de kontakter som möjliggjorde kyrkbygget.

Kyrkan är uppförd med långhus, kor och absid i tunna skift av kalksten. Murningstekniken är ålderdomlig och murarna stod länge utan puts. För finare detaljer har sandsten och kalktuff använts. Kalktuffen måste ha importerats från Danmark. Nederdelen av västtornet uppfördes samtidigt med långhuset. Tre portaler; väst, syd och norr, har lett in i kyrkan. Alla med en kraftig ekstock som avlastning för murverket ovanför. Långhuset har haft fyra högt sittande fönster på var sida. De har delats till två rundbågiga lufter av ett spröjsverk i trä. I öster har tidigare ett litet runt fönster lett blickarna mot himmelriket.

I kor och absid finns tidiga medeltida kalkmålningar. Kalkmålningar från senare medeltid och 1600-tal kan fortfarande skönjas på långhusväggarna.

I början av 1200-talet uppfördes ett östtorn. Västtornet färdigbyggdes samtidigt. Den nedersta metern av östtornet är fortfarande intakt. Trots århundraden med reparationer och ändringsarbeten – främst större fönster, bevarar Resmo kyrka fortfarande rumsmystiken från det tidigt medeltida kyrkorummet.

Läs mer om Resmo kyrka och ladda ner dess kyrkofolder här.
Read about the church of Resmo in English here.
Einige Information zur Kirche zu Resmo auf Deutsch.

Resmo församlingshem

En bit bort från kyrkan ligger Resmo församlingshem. Det har du möjlighet att boka till såväl dop, bröllop och begravning som födelsedagskalas och privata tillställningar.

 

Önskar du boka församlingshemmet?
Kontakta oss på 0485-380 12 alt sodraolands.pastorat@svenskakyrkan.se.