Protokoll

Här kan du ta del av protokoll från vårt pastorat (kyrkofullmäktige, kyrkoråd, AU, KU, KFU) och våra församlingar.

Protokoll pastoratet

Här hittar du protokoll från Kyrkofullmäktige, kyrkoråd, AU, KU samt KFU

Protokoll från våra församlingar

Här hittar du församlingsrådsprotokoll