Planera ett dop

I kyrkan är dopet alltid glädje och fest. Det kan göras enkelt, med få förberedelser om man vill eller som en stor fest med hela släkten närvarande.

ATT TÄNKA PÅ INFÖR:
Samtalet med prästen

Tänk gärna igenom vilka frågor du/ni har kring dopet. Finns det önskemål om psalmer och musik? Vill någon i familjen eller en vän läsa något i kyrkan? 

Dopdagen
Vem ansvarar för familjens kamera? Tag gärna bilder efter gudstjänsten kring dopfunten, glöm inte att ha med dopljuset. Är det ett barndop, ta med ombyteskläder för barnet, och allt annat som du kan behöva.

Enligt gammal tradition har man vit klädsel vid dop, men du väljer helt själv. Det finns i många av våra kyrkor vita dopdräkter att låna för både barn och vuxna. Annars kanske det finns en att låna av en släkting, en vän eller kanske vill du sy en själv om du inte vill köpa en. 

Dopgudstjänsten är en speciell stund i ditt liv, njut av den och koppla bort tankarna från allt annat. Känn att själva gudstjänsten bär alla som är där och att prästen är den som leder och ansvarar för gudstjänsten.

Är det barn med under dopgudstjänsten? Tag görna med något som de tycker om att göra. De får gärna röra sig i kyrkan, läsa en bok, rita, eller göra något annat. Barnen kan också vara aktiva i själva gudstjänsten genom att t.ex dela ut psalmböcker eller hälla upp dopvatten. Tala med prästen om detta.

Dopkalas
Ska det vara ett dopkalas? Var ska det vara, vad ska vi bjuda på, vem kan vi be om hjälp? Alla församlingar har en lokal där dopkalas kan hållas. Det är inte alltid i kyrkans lokaler utan kan vara i annan lokal eller i hemmet. Kyrkans lokaler kostar ingenting för dig som är tillhörig i pastoratet. Dopkalas är inget måste, det kan vara enkelt eller stort. Du/Ni bestämmer!