Kanslipersonal

Annika Henell

Annika Henell

Kansliet

Mer om Annika Henell

Annika ansvarar bland annat för bokning av dop, vigsel och begravning.

Emma Björn

Emma Björn

Svenska kyrkan på Södra Öland

Kansliet

Mer om Emma Björn

Emma arbetar på pastoratets kansli och hjälper dig med frågor rörande kyrkogårdar, gravskötsel, grav- och urnsättningar mm.

Evelina Gustafsson

Evelina Gustafsson

Svenska kyrkan på Södra Öland

Kansliet

Jimmy Fredriksson

Jimmy Fredriksson

Kansliet - Informatör

Mer om Jimmy Fredriksson

Ansvarar för den interna kommunikationen

Kamilla Agborg

Kamilla Agborg

Kansliet - Ekonom

Magnus Jonsson

Magnus Jonsson

Kansliet - Kyrkokamrer

Marie Hedström

Marie Hedström

Svenska kyrkan på Södra Öland

Kommunikatör

Ulf Ottosson

Ulf Ottosson

Kansliet - Kyrkogårds- och fastighetsföreståndare