Kanslipersonal

Kamilla Agborg

Kansliet - Ekonom

Emma Björn

Svenska kyrkan på Södra Öland

Kansliet

Mer om Emma Björn

Emma arbetar på pastoratets kansli och hjälper dig med frågor rörande kyrkogårdar, gravskötsel, grav- och urnsättningar mm.

Jimmy Fredriksson

Kansliet - Informatör

Mer om Jimmy Fredriksson

Ansvarar för den interna kommunikationen

Evelina Gustafsson

Svenska kyrkan på Södra Öland

Kansliet

Marie Hedström

Svenska kyrkan på Södra Öland

Kommunikatör

Annika Henell

Kansliet

Mer om Annika Henell

Annika ansvarar bland annat för bokning av dop, vigsel och begravning.

Magnus Jonsson

Kansliet -Kyrkokamrer

Ulf Ottosson

Kansliet - Kyrkogård och fastighetsföreståndare