Präster och diakoner

Mattias Rosenquist

Mattias Rosenquist

Kyrkoherde

Birgitta Åhlin

Birgitta Åhlin

Svenska kyrkan på Södra Öland

Präst

Mer om Birgitta Åhlin

Församlingspräst i Norra Möckleby Sandby och Gårdby församling.

Elisabeth Falk Nilsson

Elisabeth Falk Nilsson

Svenska kyrkan på Södra Öland

Vikarierande präst

Mer om Elisabeth Falk Nilsson

Församlingspräst Glömminge-Algutsrums församling

Jan-Olof Johansson

Svenska kyrkan på Södra Öland

Vikarierande präst

Martin Petré

Martin Petré

Svenska kyrkan på Södra Öland

Diakon .

Mer om Martin Petré

Föräldraledig

Petronella Björn

Petronella Björn

Svenska kyrkan på Södra Öland

Präst

Mer om Petronella Björn

Församlingspräst i Hulterstad - Stenåsa och Sydölands församlingar

Sara Ahlvin

Sara Ahlvin

Svenska kyrkan på Södra Öland

Präst

Torgny Greek

Torgny Greek

Präst

Mer om Torgny Greek

Församlingspräst i Mörbylånga - Kastlösa och Resmo -Vickleby församlingar

Åsa  Bergman

Åsa Bergman

Svenska kyrkan på Södra Öland

Diakon .

Berne Svensson

Berne Svensson

Präst