Nomineringsmöten hösten 2023

Glömminge - Algutsrums församling
Nomineringsmöte hålls i samband med mässan i Glömminge kyrka 
söndag 29 okt kl 10:00. Ordförande i nuvarande församlingsråd är Ingmar Lendahls.

Torslunda församling
Nomineringsmöte hålls i samband med mässan i Torslunda kyrka 
söndag 29 okt kl 11:00. Ordförande i nuvarande församlingsråd är Lena Marcusson. 

Norra Möckleby, Sandby och Gårdby församling
Nomineringsmöte hålls i samband med kyrkkaffet i Möcklebygården 
efter gudstjänsten Norra Möckleby kyrka söndag 8 okt kl 13:00
Ordförande i nuvarande församlingsråd är Liselotte Wetterstrand Wallenström.

Resmo - Vickleby församling
Nomineringsmöte hålls i samband med högmässan i Resmo kyrka 
söndag 22 okt kl 16:00. Ordförande i nuvarande församlingsråd är
Margareta Ingemansson.

Hulterstad - Stenåsa församling
Nomineringsmöte hålls i samband med gudstjänsten Stenåsa kyrka 
8 okt kl 10:00. Ordförande i nuvarande församlingsråd är Jenny Holdar-Johansson.

Mörbylånga - Kastlösa församling
Nomineringsmöte hålls 22 okt ca kl 11:15 efter mässan i Mörbylånga kyrka (som startar kl 10:00) Ordförande 
i nuvarande församlingsråd är Kerstin Mattsson. 

Sydölands församling
Nomineringsmöte hålls i samband med mässan i Ventlinge kyrka 
söndag 22 okt kl 16:00. Ordförande i nuvarande församlingsråd är
Ingela Johansen.

Förtroendevald i Svenska kyrkan

Här finns information för dig som är eller är intresserad av att bli förtroendevald inom Södra Ölands pastorat. Att vara förtroendevald är en möjlighet att vara med och påverka framtidens kyrka.