Foto: Magnus Aronsson IKON

Miniorerna ca 6-9 år

En möteplats för barn efter skolan. Andakt, fika, sång, lek och gemenskap

Färjestaden 
Måndagar kl.14.00-16.00 (16.30) i Nådens kapell.
Vi hämtar på Färjestadens skola.
Pedagoger: Annelie Rudman och Anki Holgersson
Anmälan till Annelie Rudman

Torslunda
Miniorer åk F-3
Onsdagar kl.13.30-15.30 i Torslunda församlingshem.
Pedagoger: Anette Petersson och Karin Gustafsson
Anmälan till Anette Petersson

Gårdby
Miniorer åk F-3
Måndagar kl.13.30-15.30 i Gårdby församlingshem. 
Pedagoger: Emil Andersson och Karin Gustafsson
Anmälan till Emil Andersson

Glömminge
Eftis åk F-3
Måndagar kl.13.00-15.30 i Glömminge församlingshem.
Pedagoger: Linda Höstö och Anette Petersson
Anmälan till Linda Höstö

Mörbylånga
Miniorer åk F-2
Tisdagar kl.14.30-16.30 i Mörbylånga församlingshem.
Pedagoger: Linda Höstö och Anette Petersson
Anmälan till Linda Höstö

Södra Möckleby
MusikVerkstan åk F-6
Onsdagar kl.13.00-15.30 i Södra Möckleby församlingshem.
Pedagog: Emil Andersson Musiker: Matilda Norlöv
Anmälan till Emil Andersson