Södra Ölands pastorats kyrkoråd

Kyrkorådet utses av pastoratets kyrkofullmäktige och består av förtroendevalda som representerar olika nomineringsgrupper. Även Kyrkoherden och Kyrkokamren ingår i Södra Ölands pastorat. Kyrkorådet har till uppgift att styra pastoratets arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål. 

Under nuvarande mandatperiod 2021-2025 sitter följande representanter i Södra Ölands pastorats Kyrkoråd;

Kyrkorådets ordinarie representanter:
Ordförande Mikael Ahlberg, Torslunda .

Leif Bengtsson, Sydölands församling

Jenny Holdar Johansson, Hulterstad-Stenåsa

Åsa Felix Everbrand, Mörbylånga-Kastlösa

Vice ordförande Per-Olov Johansson, Norra Möckleby - Sandby - Gårdby

Ingela Johansen, Sydöland

Ove Karlsson, Hulterstad-Stenåsa

Lena Marcusson, Torslunda

Astrid Nilsson, Glömminge-Algutsrum

Jessica Hellman, Glömminge-Algutsrum

Protokoll

Här kan du ta del av protokoll från vårt pastorat (kyrkofullmäktige, kyrkoråd, AU, KU, KFU) och våra församlingar.