Julinsamlingen 2021

"Bryt en tradition" ACT Svenska kyrkans julinsamling startar 28 november och avslutas 6 januari 2021.

Årets julinsamling har rubriken "Bryt en tradition!" Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp. Var med i kampen för varje flickas rätt till ett värdigt liv!

Splitscreen lucia och barnbrud.

Bryt en tradition

Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp krossar drömmar och slår sönder liv - varje dag. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner.

Två kvinnor. Bakom dem syns rök, staket och våldsamma upplopp.

Det könsrelaterade våldet måste få ett slut

Könsrelaterat våld riktat mot kvinnor och flickor är en av de vanligaste förekommande kränkningarna av mänskliga rättigheter. Under coronapandemin ökar våldet lavinartat.

Närbild på händer. Två unga flickor håller hand.

Könsstympning av flickor och kvinnor ger men för livet

Könsstympning är ett av de mest brutala sätten att frånta flickor och kvinnor rätten till sin kropp och sina liv. En del flickor könsstympas för att de ska bli attraktiva på äktenskapsmarknaden.