Julhelgen i Södra Ölands pastorat

Välkommen till en stunds julfirande i din kyrka

TISDAG 24 DECEMBER - Julafton

 

kl.10.00
Norra Möckleby kyrka
Samling vid krubban, kyrkokören, Birgitta Åhlin
Kastlösa kyrka
Julbön, Ölands Manskör, Torgny J Greek

kl. 10.30
Nådens kapell
Samling vid krubban, Maria Hall

kl. 11.00
Algutsrums kyrka
Samling vid krubban, Elisabeth Falk Nilsson
Torslunda kyrka
Samling vid krubban, Petronella Björn
Stenåsa kyrka
Samling vid krubban, kyrkokören, Sara Ahlvin

kl 11.30
Vickleby kyrka
Julbön, Niclas Åhman – sång, Peter Bexell

kl. 12.00
Äppelvägen, Färjestaden
Julbön, Maria Hall
Sandby kyrka
Julbön, Vendela Håkansson - sång, Birgitta Åhlin
Mörbylånga kyrka
Julbön, vi bygger julkrubba, barnkören, Torgny J Greek

kl. 13.00
Glömminge kyrka
Julbön, Maria Brynielsson och Johan Selander sjunger och spelar, Sara Ahlvin
Hulterstads kyrka
Samling vid krubban, sång, Mattias Rosenquist
Smedby kyrka
Julbön, sång, Leif Bengtsson

kl. 13.30
Resmo kyrka
Julbön, Pernilla Ingvarsdotter – sång, Peter Bexell

kl. 14.00
Segerstads kyrka
Julbön, sång, Petronella Björn

kl. 16.00
Torslunda kyrka
Julbön, Sara Ahlvin

kl. 21.00
Resmo kyrka
Julnattsmässa, Margareta Melz – sång, Torgny J Greek

kl. 23.00
Algutsrums kyrka
Julnattsmässa, kyrkokören, Elisabeth Falk Nilsson
Mörbylånga kyrka
Julnattsmässa, Cantatekören, Torgny J Greek

kl. 23.30
Nådens kapell, Färjestaden
Julnattsmässa, Maria Hall
Södra Möckleby kyrka
Julnattsmässa, kören Sydöland, Leif Bengtsson

 

ONSDAG 25 DECEMBER - Juldagen
 

kl. 05.00
Gårdby kyrka
Julotta, Petronella Björn
Ås kyrka
Julotta, Mattias Rosenquist

kl. 07.00
Torslunda kyrka
Julotta, Petronella Björn
Glömminge kyrka
Julotta, Elisabeth Falk Nilsson, kyrkkaffe
Stenåsa kyrka
Julotta, Mattias Rosenquist

kl. 16.00
Mörbylånga kyrka
Högmässa, Margareta Melz - sång, Torgny J Greek, mingelfika

 

TORSDAG 26 DECEMBER - Annandagen

 

kl. 10.00
Församlingshemmet Rydberggården, Algutsrum
Gudstjänst, Elisabeth Falk Nilsson, jullunch
Sandby kyrka
Musikgudstjänst – vi sjunger julens önskepsalmer, Julia Grenmyr – sång,
Birgitta Åhlin
Mörbylånga kyrka
Högmässa, Torgny J Greek, mingelfika

kl. 16.00
Nådens kapell, Färjestaden
Temamässa – vi sjunger julens sånger och psalmer, Maria Hall, julgröt
Smedby kyrka
Julkonsert med Christer Svensson – piano, orgel. Andakt – Petronella Björn