Hälsningar från pastoratet.

Här hittar du Advents- och julhälsningar från oss och våra medarbetare på Södra Ölands pastorat.

Prästernas och diakonernas julhälsning.

En Adventshälsning på teckenspråk.

Vaktmästarnas julhälsning:

Musikernas julhälsning:

Årets första julhälsning fick vi från Kansliet i Torslunda.