Jul i kyrkan på Öland

Julevangeliet

Lukasevangeliet kapitel 2 vers 1-20.

Sitt inte ensam i jul

Ölands kyrkor är öppna i jul. Just du är välkommen.