Inför söndagen

Söndagen efter alla helgons dag el. alla själars dag

Denna söndag heter också ”Alla själars dag”, alla dödas dag. Vi minns denna helg våra egna anhöriga som inte längre finns ibland oss. Vi får uttrycka vårt hopp att återse varandra.

Tema

Vårt evighetshopp

Liturgisk färg

Violett

Altardekoration

På altaret ställer vi vita och violetta blommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Josua kapitel 1, vers 10-11

Josua befallde då folkets förmän att gå runt i lägret och säga till folket: ”Gör i ordning proviant! Om tre dagar skall ni gå över Jordan och komma till det land som Herren, er Gud, ger er och ta det i besittning.”

Epistel

Hebreerbrevet kapitel 11, vers 13-16

I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar att de söker ett hemland. Och om de hade tänkt på det land som de lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtade de till ett bättre land, ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem, utan de får kalla honom sin Gud; han har ju grundat en stad åt dem.

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 20, vers 37-38

Att de döda uppstår har också Mose visat i stället om törnbusken, där han kallar Herren för 'Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud'. Gud är inte en gud för döda utan för levande, ty för honom är alla levande.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 116, vers 1-9

Jag älskar Herren, ty han har hört min bön om förskoning. Han lyssnade till mig när jag ropade. Dödens snaror omgav mig, dödsrikets fasor nådde mig, jag var i nöd och förtvivlan. Jag åkallade Herren: Herre, rädda mitt liv! Herren är nådig och rättfärdig, vår Gud är barmhärtig. Herren bevarar de oskyldiga, jag var hjälplös, och han räddade mig. Kom till ro, min själ, Herren har varit god mot mig. Han räddade mig från döden, mitt öga från tårar, min fot från att snava. Jag får vandra inför Herren i de levandes länder.