Hulterstads kyrka

Hulterstads kyrka är belägen längs vägen på den östra delen av Öland.

Hitta hit

Hulterstad 108.
380 62, Mörbylånga
Sverige

Vill du se en film om Hulterstads kyrka? Då finns det en perfekt videoguide här.
Vill du lyssna på fakta om Hulterstads kyrka? Då finns det en perfekt audioguide här.

Lite fakta om Hulterstads kyrka
Kyrkan mitt i byn, i alla fall i dess norra ände. I Hulterstad har det kristna budskapet berättats sedan minst 1200 år. En träkyrka byggdes under sen vikingatid – bevarade trädetaljer har återfunnits som konstruktionsvirke i nuvarande kyrka. Östra Öland hade rika kontakter via handelsvägarna mot söder och österut mot Novgorod under denna tid. Gravmonument från tiden runt 1100 i form av runstenar antyder en rik bygd.

Byggandet av en stenkyrka påbörjades under tidigt 1100-tal. En treskeppig basilika med halvrunda absider mot öster i alla tre skeppen byggdes. Kyrkan hade portaler i både norr och söder. Runt 1170 tillkom västra delen av kyrkorummet med tornet. Detta torn utgjordes efter dansk modell av ett tvillingtorn. Tornets tunnvälvda nedervåning öppnade sig i två valvbågar mot kyrkorummet. Hulterstad kyrka liknade ingen annan kyrka på Öland med sitt stadslika kyrkorum. De tre korabsiderna antyder sidoaltaren av betydelse. Tvillingtornet revs dock och nuvarande torn uppfördes över kyrkorummet västra del. Möjligen kan här spåras en strid mellan Svearna och de danska intressena på Öland.

Nuvarande kyrka i Hulterstad tillkom 1803. Allt revs utom tornet och man uppförde en salskyrka. Ordet i kyrkan skulle utgöra centrum och därför försågs kyrkor vid denna tid med altarpredikstolar. I Hulterstad är den fortfarande i bruk.

Läs mer om Hulterstads kyrka och ladda ner dess kyrkofolder här.
Read about the church of Hulterstad in English here.