Hjälp med gravskötsel?

Nu är det dags att beställa skötsel som ska starta 2024. Vi behöver ha din beställning senast den 30 november!

Har du inte tid eller möjlighet att sköta om gravvården kan du teckna skötselavtal med kyrkogårdsförvaltningen. Kontakta oss på 0485-380 12 alt. sodraolands.pastorat@svenskakyrkan.se för mer information eller för att teckna avtal.

Vi behöver ha din beställning senast den 30 november.

Du hittar även information och priser här: