Hjälp med gravskötsel?

Ibland kan det vara besvärligt att sköta en gravplats på egen hand. Känner du att du behöver hjälp? Här finns mer information om den hjälp som kan fås.

Har du inte tid eller möjlighet att sköta om gravvården kan du teckna skötselavtal med kyrkogårdsförvaltningen. Kontakta oss på 0485-380 12 alt. sodraolands.pastorat@svenskakyrkan.se för mer information eller för att teckna avtal.

Önskar du hjälp under 2021? Hör av dig senast 7 mars.

Du hittar även information och priser här: