Hjälp med gravskötsel?

Ibland kan det vara besvärligt att sköta en gravplats på egen hand. Du har alltid möjlighet att teckna skötselavtal med kyrkogårdsförvaltningen. Vi erbjuder olika former av hjälp med gravskötsel.

Har du inte tid eller möjlighet att sköta om gravvården kan du teckna skötselavtal med kyrkogårdsförvaltningen. Kontakta Emma Björn på kansliet för mer information eller för att teckna avtal. Du hittar även information och priser här.