Hälsningar från kyrkan.

Här kan du hitta digitala andakter och gudstjänster från våra kyrkor under juletid.

Gudstjänst på trettondedag jul i Algutsrums kyrka.

En hälsning från Hulterstads kyrka på trettondedag jul.

Gudstjänst på nyårsdagen i Glömminge kyrka.

Nyårsbön i Algutsrums kyrka.

En hälsning från Torslunda församling på annandag jul.

Julbön i Smedby kyrka.

Julbön i Torslunda kyrka.

Elisabeth Falk Nilsson skickar en hälsning på julafton från Glömminge kyrka.