Foto: Evelina Gustafsson

Vad innebär de rådande restriktionerna för Svenska kyrkan på södra Öland?

Här kan du läsa om de åtgärder som görs inom pastoratet för att vi ska kunna fira ett säkert och ansvarstagande gudstjänstliv.

Gällande rådande restriktioner. Uppdaterad 14 januari 2022

Inom södra Ölands pastorat kan du fortsätta gå på gudstjänst utan vaccinpass efter den 12 januari. Vi kommer fortsatt ha varannan kyrkbänk avstängd för att säkerställa avstånd och göra det säkert för oss att vistas i kyrkan tillsammans. Deltagarantalet minskas till max 50 i samtliga kyrkor oavsett storlek.

Situationen och rekommendationerna kan hastigt förändras och vad som gäller i dagsläget för just den gudstjänst eller det evenemang som du är intresserad av tar du lättast del av här på vår hemsida. Självklart kan du även ringa eller maila oss.

sodraolands.pastorat@svenskakyrkan.se 
Tel 0485-380 12


Vid uthyrning av våra lokaler för privata sammankomster gäller max 20 personer. 

Vid konserter där Svenska kyrkan inte står som arrangör kan vaccinpass eventuellt komma att behövas.

En person sitter i en soffa med sin dator i knät och följer en digital gudstjänst.

Digitala gudstjänster och evenemang

Många församlingar sänder gudstjänster och andra evenemang på webben. I vår gemensamma kalender hittar du sändningarna. Du kan också se eller höra en del av våra gudstjänster via SVT eller Sveriges radio.

Gudstjänster i SVT

Varje söndag under året sänder SVT en gudstjänst från någon av landets alla kyrkor. SVT vill återge både den geografiska och ekumeniska bredden i landets kyrkoliv. Här finns en sida med vilka gudstjänster som sänds i SVT under påsken

Tillsammans gör vi dessa förändringar under en begränsad tid för att vi sedan ska kunna ses under mer normala omständigheter och fira livet!