Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Fira gudstjänst

Varje söndag firas gudstjänst i pastoratet. Du är alltid välkommen till gudstjänsten. Under året infaller också många viktiga högtider i kyrkan.

Kyrkans dag är söndagen eftersom Jesus Kristus uppstod från döden på en söndag. Men vi firar även gudstjänst under veckans andra dagar. 

Högmässa
I flera kyrkor varje söndag kan du fira Högmässa. Vid högmässa innebär det att man även (om man önskar) tar nattvard.

Gudstjänst
Gudstjänst är utan nattvard och kan firas i flera olika former.

Gudstjänst med Små och Stora
En familjegudstjänst som är anpassad för att passa hela familjen. Från den minsta till den äldsta.

Söndaxkyrkis
Detta finns endast i Nådens kapell i Färjestaden och är utformat för att passa just de mindre. Alla åldrar är dock välkomna! Söndaxkyrkis är för barn i förskoleålder och deras föräldrar.

Musikmässa
Öland är känt för sitt musikliv i kyrkorna så väl musikgudstjänster som konserter, speciellt sommartid.

Mässa i Taizéton
Taizé är ett kloster i Frankrike och att hålla mässa i Taizéton innebär att man inspireras av de mässor som hålls just där. En taizémässa är en mässa (gudstjänst med nattvard) Generellt är det mindre betoning på predikan och istället byggs mässan upp kring speciella sånger, tystnad och textläsning.