Fira gudstjänst

Varje söndag firas gudstjänst i pastoratet. Du är alltid välkommen till gudstjänsten. Under året infaller också många viktiga högtider i kyrkan.

Kyrkans dag är söndagen eftersom Jesus Kristus uppstod från döden på en söndag. Men vi firar även gudstjänst under veckans andra dagar. 

Andakt
En andakt är som en liten gudstjänst, men den behöver inte följa en särskild ordning.  Vem som helst kan leda andakten och den kan hållas av en ensam person eller ha flera deltagare. Det är vanligt att man läser ur Bibeln, ber och sjunger. 

Gudstjänst
Gudstjänst är utan nattvard och kan firas i flera olika former.

Gudstjänst med Små och Stora
En familjegudstjänst som är anpassad för att passa hela familjen. Från den minsta till den äldsta.

Himlamix
Detta firas endast i Mörbylånga kyrka och är en gudstjänst med små och stora. Alla är välkomna till en gudstjänst där barnen står i centrum.

Högmässa
I flera kyrkor varje söndag kan du fira högmässa. Vid högmässa innebär det att man även (om man önskar) tar nattvard.

Musikgudstjänst
Öland är känt för sitt musikliv i kyrkorna. Utöver konserter erbjuds också musikgudstjänster.

Mässa i Taizéton
Taizé är ett kloster i Frankrike och att hålla mässa i Taizéton innebär att man inspireras av de mässor som hålls just där. En Taizémässa är en enkel mässa (gudstjänst med nattvard) med böner, bibelord och sånger som sjungs gång på gång i enkla stämmor, inramat av tystnad och tända ljus.

En siluett av en person som kör parkour. Molnig grönblå himmel som bakgrund.

Tankar inför helgen – präster funderar utifrån söndagens texter

"Ibland träffar jag på människor som tror att det här med tron och det kristna livet är lite som att gå till en läkare med ett problem som sedan löses med hjälp av en dos medicin. Ensamheten – borta! Rädslan – puts väck!" Läs tankar inför helgen.