Gräsgårds kyrka

Gräsgårds kyrka är belägen längs vägen på sydöstra delen av Öland.

Hitta hit

Gräsgård 106.
380 65, Degerhamn
Sverige

Vill du se en film om Gräsgårds kyrka? Då finns det en perfekt videoguide här.

Lite fakta om Gräsgårds kyrka
Gräsgårds kyrka ligger vackert omgiven av kyrkogårdens trädkrans i det närmast trädlösa sydöstra Öland. Eketorps fornborg ses från tornet och i öster stävar fiskebåtarna fortfarande in i Gräsgårds hamn.

Kyrkan uppfördes under 1100-talet med långhus, kor och absid. Ett smalt västtorn tillkom strax därefter. Tornet hade samma bredd som långhuset och täcktes med ett sadeltak på tvärs med långhuset. Under medeltiden förlängdes kyrkan mot öster. Kyrkan fick ett rakslutet kor och korportal. Kyrkans klocka hängde i en holk på tornets västsida, men flyttades senare upp på torntaket.

På 1820-talet revs det medeltida långhuset, tornet och nuvarande salskyrkan tillkom. Vid renovering 1884 gjordes omfattande ändringar och tidens nygotik satte sin prägel på kyrkan. Bland annat ombyggdes tornets översta del och en liten lanternin med hög spira tillkom. Tornet blev därigenom lika högt som fyren Långe Jan på södra udden. Kyrkorummet dekorationsmålades i tidens anda, bland annat med textband.

Kyrkorummets dekorationer försvann redan i början av 1900-talet och dagens kyrkorum med läktarunderbyggnad och ny färgsättning är från 1980-talet.