Glömminge kyrka och församlingshem

Glömminge kyrka är belägen i korsningen mellan vägen från sundet och stora landsvägen mot norr.

Hitta hit

Glömminge 1.
386 95, Färjestaden
Sverige

Vill du se en film om Glömminge kyrka? Då finns det en perfekt videoguide här

Lite fakta om Glömminge kyrka
Kyrkan är belägen i korsningen mellan vägen från sundet och stora landsvägen mot norr. Här hade farande från norr rätta vägen till färjan i Röhälla mot Kalmar.

Kyrkan uppfördes i slutet av 1100-talet som en öländsk absidkyrka med korportal och torn i väster. Under högmedeltid tillkom en korsarm i söder och ett utökat kor med rak avslutning. Korsarmen försågs med tidstypisk elegant portal. Rester av medeltida muralmålningar är bevarade på nordmuren. Västtornet har flera valvslagna våningar och har en tvärställd grundplan.

En högt placerad portöppning vittnar om dess profana funktion som varumagasin. Även korportalen visar på handelsmän och gillen. Kyrkan brandskadades svårt under kriget 1677 och ett förstärkningsarbete utfördes för att inte tornet skulle rasa. En kraftig murklack i norr under läktaren är spår av detta. Vid murningsarbetet användes trasigt taktegel som fyllnadsmaterial. Teglet var tillverkat vid Petri tegelbruk utanför Lübeck.

Läs mer om Glömminge kyrka och ladda ner dess kyrkofolder här.

Glömminge församlingshem

Precis intill kyrkan ligger Glömminge församlingshem. Det har du möjlighet att boka till såväl dop, bröllop och begravning som födelsedagskalas och privata tillställningar.

 

Önskar du boka församlingshemmet?
Kontakta oss på 0485-380 12 alt sodraolands.pastorat@svenskakyrkan.se.