Gårdby kyrka och församlingshem

Gårdby kyrka ligger belägen på östra delen av Öland.

Hitta hit

Gårdby 320.
386 92, Färjestaden
Sverige

Vill du se en film om Gårdby kyrka? Då finns det en perfekt videoguide här.

Vill du läsa om den spännande historia som kom fram under den senaste renoveringen i Gårdby kyrka? Tryck här.

Lite fakta om Gårdby kyrka
Kyrkan i Gårdby tillhör gruppen korsvägskyrkor, en vanlig grupp på Öland. Kyrkan är knuten till kyrkbyn och omgiven av gravfält från järnåldern. En sen vikingatida runsten på kyrkogården berättar om en man som har handelsbod i Novgorod, vikingarnas Holmgård. 

Den ursprungliga kyrkan var troligen en enkel träkyrka vilken redan alldeles i början av 1100-talet ersattes med en tornlös stenkyrka med smalare kor och halvrund absid i öster. Kyrkans korportal vittnar om viktiga herremän. I början av 1200-talet tillbyggdes ett kraftigt torn i väster. Tornet hade flera våningar, varav den mellersta kan ha inrymt plats för en herrskapsläktare in mot kyrkorummet. I samband med att nuvarande kyrka uppfördes, den invigdes 1841, revs den medeltida kyrkan helt. Den nya uppfördes runt den gamla, vilket möjliggjorde att den användes fram till att tak lades på den nya. Trots att biskopen i Kalmar ville att Gårdby och närbelägna Sandby skulle sammanslås och gemensam kyrka uppföras, byggdes nytt i båda socknarna. Gårdby medeltida kyrkgrund har undersökts arkeologisk i samband med senaste renoveringen. Under nya kyrkans golv hittades återanvänt trävirke från medeltiden. Delar av den medeltida kyrkans takstolar har återanvänts som golvbjälkar. Virket har daterats till första halvan av 1100-talet. Ett stort antal gravar undersöktes också. En av dessa gav särskilt märkliga insikter i bygdens historia. (Se filmen ”Mannen i kistan” på Youtube) 

Gårdby nya kyrka är en sen klassicistisk kyrka, renoverad och förändrad invändigt flera gånger. Senast med inbyggnad under läktaren med rum för församlingsverksamhet. Kyrkan är utvändigt som när den byggdes.

Läs mer om Gårdby kyrka i dess kyrkofolder här.
Read about the church of Gårdby in English here.

 

Gårdby församlingshem

Precis intill kyrkan ligger Gårdby församlingshem. Det har du möjlighet att boka till såväl dop, bröllop och begravning som födelsedagskalas och privata tillställningar.

 

Önskar du boka församlingshemmet?
Kontakta oss på 0485-380 12 alt sodraolands.pastorat@svenskakyrkan.se.