Hur funkar det att vara förtroendevald för Svenska kyrkan?

Här hittar du mer information kring uppdraget som förtroendevald

Att vara förtroendevald betyder att man har fått ett uppdrag och  förtroende, från kyrkans medlemmar att vara med och styra kyrkans verksamhet genom kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd. 

När, var och hur?
Vart fjärde år hålls ett kyrkoval där dessa förtroendevalda utses. Inom Södra Ölands pastorat har man valt att dela upp den fyraåriga mandatperioden i
församlingsråden i två delar. Det innebär att kyrkofullmäktige efter halva mandatperioden röstar fram nya församlingsråd utifrån församlingarnas
valberedningar. Under oktober månad kommer det att hållas nomineringsmöten i samtliga sju församlingar inom Södra Ölands pastorat. Kanske är du rätt 
person för uppdraget? 

Församlingsråden ger möjlighet till engagemang, reflektion och en lokal anpassning av församlingens verksamhet. I ett mindre pastorat som Södra Ölands pastorat är kyrkorna fortfarande högst närvarande i samhället och genom att engagera dig i församlingsrådet kan du vara med och påverka den närvaron. 

Hur gör jag för att engagera mig?
Församlingsråden utses av Södra Ölands pastorats kyrkofullmäktige. Dessa i sin tur tar emot nomineringar från pastoratets församlingar.  Vartannat år hålls det nomineringsmöten där du som är medlem i Svenska kyrkan kan nominera någon som vill vara med i församlingsrådet de kommande två åren. 

Hur gör jag för att nominera någon eller ”anmäla mitt eget intresse”?
Hösten 2023, hösten 2025, hösten 2027 och hösten 2029 äger de närmaste nomineringsmötena rum.  För tid och plats kan du kontakta pastoratets kansli
tel 0485-380 12 eller församlingsrådets ordförande.