Svenska kyrkan på Södra Öland

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan på Södra Öland Besöksadress: Kyrkgatan 3, 38692 FÄRJESTADEN Telefon: +46(485)38012 E-post till Svenska kyrkan på Södra Öland

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Förtroendevald

Att vara förtroendevald betyder att man fått ett uppdrag, ett förtroende, från församlingens medlemmar. Genom val har vi utsett vilka personer som ska ta ansvar för församlingarnas ekonomi och olika verksamheter.


Svenska kyrkan har enats om att alla församlingars grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska leva i tro på Jesus Kristus och en kristen gemenskap.

De personer som är förtroendevalda har ett genuint engagemang för Svenska kyrkan och församlingarnas uppdrag. De gör sitt bästa för att ta kloka och genomtänkta beslut så att det ska finnas resuser och utrymme för de olika verksamheterna.

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation. Det betyder att alla som är medlemmar i kyrkan också har möjlighet att påverka sin församling genom val. Alla som har fyllt 16 år har rösträtt och den som fyllt 18 år har rätt att ställa upp till val.

Mellan valen, som är vart fjärde år, går det bra att kontakta de förtroendevalda med sina frågor eller förslag.

Vår organisation
Församlingsråd
Södra Ölands pastorat består av sju församlingar: Glömminge-Algutsrum,
Norra Möckleby-Sandby-Gårdby, Torslunda, Mörbylånga-Kastlösa, Hulterstad-Stenåsa, Resmo-Vickleby och Sydöland. I varje församling finns ett församlingsråd som bland annat beslutar om församlingens gudstjänstliv. Församlingsrådets ledamöter utses av Kyrkofullmäktige efter ett nomineringsmöte i församlingen.  

Kyrkoråd
De sju församlingarna har ett gemensamt kyrkoråd som tar beslut som rör församlingarnas budget, personal, kyrkogårdar, verksamheter, mm. Kyrkorådet utses av Kyrkofullmäktige och mandatperioden är fyra år.

Kyrkofullmäktige
Södra Ölands pastorats kyrkofullmäktige är  pastoratets högst beslutande instans. Fullmäktige utses genom direktval var fjärde år när det är kyrkoval. Kyrkofullmäktige har det yttersta ansvaret för församlingarnas budget, församlingsinstruktion, fastigheter, mm.

Församlingsrådens ordföranden

Glömminge-Algutsrum:
Agneta Hornvik
Tel: 0485-356 19
Skicka epost

 

Norra Möckleby, Sandby och Gårdby församling:
Liselotte Wetterstrand Waldenström
Tel: 0485-334 02
Skicka epost


Hulterstad-Stenåsa församling:
Carl-Johan Sigvardsson
Tel: 0485-451 28
Skicka epost


Mörbylånga-Kastlösa församling:
Ann-Charlotte Hagström
Tel: 0485-403 16
Skicka epost


Resmo-Vickleby församling:
Margareta Ingemansson
Tel: 070-742 77 69
Skicka epost

 

Torslunda församling: 
Torbjörn Sjögren
Tel: 076-783 85 64
Skicka epost

 

Sydöland församling:
Ingela Johansén
Tel: 0485-66 13 58
Skicka epost