Församlingsråden i Södra Ölands pastorat

Församlingsråd

Församlingsråd

Södra Ölands pastorat består av sju församlingar: Glömminge-Algutsrum
Norra Möckleby-Sandby-Gårdby
Torslunda
Mörbylånga-Kastlösa
Hulterstad-Stenåsa
Resmo-Vickleby
Sydöland.

I varje församling finns ett församlingsråd som bland annat beslutar om församlingens gudstjänstliv. Församlingsrådets ledamöter utses av Kyrkofullmäktige efter ett nomineringsmöte i församlingen. 

Mandatperioden är uppdelad i två peioder när det gäller de sju församlingsråden.
2021-2023 var första perioden och andra perioden är 2024-2025.

De olika församlingarna har följande ordförande;

Glömminge - Algutsrums församling
Ingmar Lendahls

Torslunda församling
Lena Marcusson

Norra Möckleby - Sandby - Gårdby 
Liselotte  Wetterstrand Waldenström 

Resmo -Vickleby
Margareta Ingemansson

Hulterstad - Stenåsa
Jenny Holdar Johansson

Mörbylånga- Kastlösa
Christina Gustafsson

Sydöland
Ingela Johansen

Protokoll

Här kan du ta del av protokoll från vårt pastorat (kyrkofullmäktige, kyrkoråd, AU, KU, KFU) och våra församlingar.