Föredrag med tidigare Ärkebiskop Anders Wejryd.

Har Östersjön någon framtid? En öppen föreläsning om världens klimatutmaningar.

Klimatföredrag med tidigare Ärkebiskop
Anders Wejryd.


Lördag 8 juni kl 10.00 i Södra Möckleby församlingshem.

Ca kl 12 så avrundar vi med en gemensam enkel lunch som pastoratet bjuder på.

Finns det en framtid för Östersjön?

Miljöhotet är allt mer överhängande, Östersjön är sjuk och klimatförändringarna känns allt tydligare. Vi kan inte längre lita till att allt ordnar sig UTAN vårt engagemang. Vi behöver agera! Vi kristna har ett tydlig Skapelseansvar enligt vår tro. För att inte bara deppa ihop utan istället få kraft så kallar vi in en av vår tids stora inspiratörer inom ämnet, förre Ärkebiskopen Anders Wejryd. Ärkebiskop Anders har länge engagerat sig i klimatfrågan och också deltagit aktivt i det stora samtalet internationellt. Senast i samband med den stora klimatkonferensen i Katowice, Polen i december. Hans predikans ord har citerats runtom hela jorden. Dessutom har Ärkebiskop Anders ett förflutet som direktor för Ersta diakoni. Vår lördag får dessutom ett fokus på levande diakoni.

Varmt välkommen!
/Mattias Rosenquist, kyrkoherde Södra Ölands pastorat