Vill du engagera dig?

Ideellt medarbetarskap innebär att du ger av din tid och engagerar dig i något uppdrag som är oavlönat. Man kan göra punktinsatser eller engagera sig för en bestämd period. Välkommen att anmäla ditt intresse som ideell medarbetare i Södra Ölands pastorat.

Olika personer, vid olika tillfällen i livet, har olika möjlighet att engagera sig som ideell. Det spelar ingen roll hur mycket eller lite du vill vara engagerad. Kanske är det två timmar per termin eller en halv dag i veckan. Människors engagemang och vilja att vara med och påverka församlingen är viktigt.

Vi bygger vår kyrka tillsammans och skapar den gemenskap där vi kan finna rum för såväl tro som tvivel. Som ideell medarbetare får du den hjälp, utbildning och stöd som du behöver.

I Södra Ölands pastorat finns många sätt att engagera sig. Det finns färdiga uppgifter att gå in i, t ex kyrkvärdar, kaffevärdar, konfirmandledare, dagledigträffar och internationella gruppen. 

Har du någon egen idé om vad du vill göra i församlingen så är du välkommen att berätta.

Varje insats är värdefull, du behövs! Vi är glada för det du ger av dig. Tack för dina ögon, öron, hjärta och händer. 

Vill du engagera dig? 

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Nedan hittar du våra kontaktpersoner: