Engagemang

Vill du engagera dig i din närmsta församling? Just nu sker nomineringar för att bilda de sju församlingsråd som skall vara med och utveckla församlingslivet i Södra Ölands pastorat

Församlingsråd inför mandatperioden 2022/2024
Som du kanske känner till så var det nyligen, den 19:e september, kyrkoval. Genom valet har det röstats fram ett Kyrkofullmäktige inom södra Ölands pastorat. Det är dessa som nu utser de olika församlingsråden i Pastoratet. Varje församling får dock nominera kandidater som är intresserade av att sitta med i församlingsrådet. Södra Ölands pastorat har sju församlingar som du kan engagera dig i.
Glömminge-Algutsrum, Torslunda, Norra Möckleby Sandby Gårdby, Resmo-Vickleby, Hulterstad-Stenåsa, Mörbylånga-Kastlösa och Sydölands församlingar. 

Vad gör ett församlingsråd?
När ett pastorat består av flera församlingar så skall varje församling vara representerade i form av ett församlingsråd. Församlingsrådet är med och utvecklar församlingslivet.  Rådet ska alltid yttra sig innan Kyrkorådet tar beslut som rör den enskilda församlingen, beslutar om församlingskollekter, godkänner förslag om förändringar i kyrkorummet med mera. 

Nedan ser du när det är nomineringsmöte i just den församling du vill engagera dig i och du är varmt välkommen på detta möte. Har du frågor och funderingar så kan du ringa till kansliet i Torslunda som sätter dig i kontakt med nuvarande ordförande i den aktuella församlingen. 

Kansliet; 0485-380 12 alt sodraolands.pastorat@svenskakyrkan.se
Telefon och besökstid: Mån, ons, tors kl 9-12 och kl 13-15
Tis kl 13-15 och fre kl 9-12


Glömminge-Algutsrums församling
Söndag 24 oktober i Algutsrums kyrka
Mötet tar vid efter mässan som startar kl 10.00

Torslunda församling
Söndag 17 oktober i Torslunda kyrka
Mötet tar vid efter mässan som startar kl 10.00

Norra Möckleby, Sandby och Gårdby församling
Söndag 17 oktober Gårdby kyrka
Mötet tar vid efter mässan som startar kl 13.00

Resmo - Vickleby församling
Söndag 24 oktober Resmo kyrka
Mötet tar vid efter högmässan som startar kl 16.00

Hulterstad-Stenåsa församling

Söndag 17 oktober i Stenåsa kyrka
Mötet tar vid efter mässan som startar kl 10.00

Mörbylånga-Kastlösa församling
Söndag 17 oktober Mörbylånga kyrka
Mötet tar vid efter högmässan som startar kl 10.00

Sydölands församling
Söndag 17 oktober i Ventlinge kyrka
Mötet tar vid efter mässan som startar kl 16.00