Foto: Magnus Aronsson/IKON

De olika konfirmandgrupperna

Konfirmationsinfo 2023
Här finner du information om de olika konfirmationsalternativ som finns för dig som är född 2009 eller tidigare och vill anmäla dig till konfirmation.

Veckokonfa! - Lägerfritt alternativ


Ditt konfirmandår startar vid upptaktsträffen den 3 september 2023. Du konfirmeras sedan i  juni 2024.

Veckokonfa är ett alternativ för dig som inte vill åka på läger med övernattning. Under ditt konfirmationsår träffas vi två gånger i månaden. Året kommer även att innehålla gemensamma träffar - och gudstjänster.


Ansvarig för gruppen är: 
Johanna Hafstad, präst.
Sara Ahlvin, präst.
Frågor? Ring eller sms!
Johanna; 070-673 36 74
Sara; 0761-36 22 09
Eller maila! 
johanna.hafstad@svenskakyrkan.se
sara.ahlvin@svenskakyrkan.se 

Lägerkonfa 

Ditt konfirmandår startar vid upptaktträffen den 3 september 2023. Du konfirmeras sedan någon gång under sensommar/höst 2024. 


Under konfirmandåret kommer du att åka på två läger. Ett kortare läger någon gång under våren 2024 och sedan ett längre sommarläger i Resmo.  Året kommer även att innehålla gemensamma träffar - och gudstjänster.

Ansvarig för gruppen är: 
Mattias Rosenquist, präst.
Frågor? Ring eller sms!
Mattias; 0722-41 03 05
Eller maila!
mattias.rosenquist@svenskakyrkan.se

När och hur anmäler jag mig?

Anmäl dig till konfan!

Här finner du årets konfirmationsfolder med information hur du anmäler dig. Du kan även anmäla dig via formuläret nedan.

Har du funderingar?
Hör av dig till vår konfimandansvarige Mattias Rosenquist.