Dataskyddsombud

Kontaktuppgifter till Södra Ölands pastorats dataskyddsombud

Genom Växjöstift har Södra Ölands pastorat anlitat Tom Angelin att verka som dataskyddsombud. 

Du når Tom på kontaktuppgifter;
tom.angeling@svenskakyrkan.se eller  0470-77 38 18.