Foto: Marie Hedström

Mötesplatser för dig som är dagledig

Varje vecka anordnas det olika aktiviteter runt om i pastoratet för dig som är ledig dagtid.

VÅRA MÖTESPLATSER
De flesta av våra träffar sker regelbundet, men kan utgå av olika anledningar. För att hålla dig uppdaterad om aktuella datum och tider se vårt kalendarium.

Lördagsträff
Glömminge församlingshem
Träffar med varierande program och enklare lunch.
Sker ungefär en gång i månaden.

Onsdagssoppa
Rydberggården, Algutsrum
Träffar med varierande program och sopplunch.
Sker ungefär var fjortonde dag med start kl 13:00.

Fredagscafé
Rydberggården, Algutsrum
Gemenskap för ung som gammal. Fika 10:- för barn och 20:- för vuxna.
Sker varje fredag med start kl 15:00. 

Måndagssoppa
Möcklebygården, Norra Möckleby
Träffar med varierande program och enklare lunch.
Sker ungefär en gång i månaden.

Café Duvan
Nådens kapell, Färjestaden
Andakt och gemenskap kring en enkel måltid. Kostnad 30:-.
Sker varje onsdag med start kl 12:00

Måndagsträff
Nådens kapell, Färjestaden
Prat, fika och andakt.
Sker var fjortonde dag med start kl 14:00.

Träffpunkt Köpstaden
Ölands köpstad
Träffa våra diakoner över en kopp kaffe på Ölands köpstad
Sker ungefär varje torsdag.

Dagledigträff
Södra Möckleby församlingshem
Träffar med varierande program och enklare lunch.
Sker ungefär en gång i månaden.