Foto: Charlotte Granrot Frenberg/IKON

Dagens besök av biskopen

OBS! Kvällens mässa och efterföljande mingel hålls i Algutsrums kyrka.

Dagens program:

09.00   Start i Södra Möckleby kyrka, morgonbön följt av fika med församlingen och samtal vid borden om hur det är att vara kyrka på södra Öland. 

10.00  Samtal med kyrkoherden, kyrkorådets ordförande och personal på stiftskansliet.

12.00  Lunch med personalen, Mörbylånga. 

13.00  Studiebesök på Guldfågeln.

15.00  Eftermiddagskaffe i Resmo med företrädare för kommun och föreningsliv.

17.00  Kvällsmat och samtal med förtroendevalda, Rydberggården, Algutsrum.

19.00  Veckomässa, Algutsrums kyrka. Därefter efterföljande mingel med möjlighet att ställa frågor till biskopen.

Media är välkomna att närvara vid den första samt den sista programpunkten. Det går även bra att boka en tid för intervju, se kontaktuppgifter nedan.

För mer information
Rickard Bonnevier, biskopens adjunkt
0470-77 38 85
rickard.bonnevier@svenskakyrkan.se 

Mattias Rosenquist, kyrkoherde i Södra Ölands pastorat
072-241 03 05
mattias.rosenquist@svenskakyrkan.se   

Se även resten av pressmeddelandet nedan: 

PRESSMEDDELANDE

Biskopen visiterar 
Söda Ölands pastorat

På tisdag den 13 september visiterar biskop Fredrik Modéus Södra Ölands pastorat. Biskopen kommer för att möta medarbetare och förtroendevalda samt företrädare för kommun och föreningsliv. Han kommer också att fira mässa, göra ett studiebesök på Guldfågel och samtala om hur det är att vara kyrka på södra Öland. 

Vart sjätte år ska alla församlingar/pastorat i Växjö stift visiteras. Visitation innebär att medarbetare från församling och stift möts för att reflektera kring församlingens utmaningar och möjligheter. Visitationen syftar till att församlingen ska få stöd, inspiration och uppmuntran. Det är också en del av biskopens tillsyn som gäller kyrkans tro, lära och liv samt församlingens förvaltning.

– En visitation är till för församlingens bästa och ett sätt för församling och stift att hand i hand verka för att utveckla Svenska kyrkan i det lokala sammanhanget. Jag ser fram emot att få lära känna församlingen bättre och framför allt att få tillfälle att tillsammans reflektera kring uppgiften att vara kyrka just på södra Öland, säger biskop Fredrik Modéus.

Visitationen är en process som pågår under flera månader, där biskopens besök bara är en av beståndsdelarna.