Samtalsgrupper

Runt om i pastoratet anordnas det samtalsgrupper med olika inriktningar.

VÅRA SAMTALSGRUPPER
För att hålla dig uppdaterad om aktuella datum och tider se vårt kalendarium.

Mitt i livet
Föreläsningar, samtalsgrupper och temakvällar för dig som befinner dig mitt i livet.

Bibelsamtal
Samtal kring exempelvis söndagens texter.

Existensiell hälsa
Samtalsgrupp om mod, livsglädje och livsmening. God existentiell hälsa beror mycket på hur vi förhåller oss till, och tänker om livet. Genom att samtala i grupp och tillsammans reflektera kring dessa ämnen får vi en möjlighet att stärka varandra och oss själva.

Sorgegrupp
Detta kan du läsa mer om här.