Foto: Gustaf Hellsing IKON

Begravningsombud

Länsstyrelsen utser, i samråd med kommunen, begravningsombud. Begravningsombudet företräder dig som inte är medlem i Svenska kyrkan.

Begravningsombud i Mörbylånga kommun är Anders Wassbäck. Ombudets uppgift är att se till att de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan får begravas på ett sätt som passar dem. Ombudet kontrollerar också att pastoratet beräknar begravningsavgiften på ett riktigt sätt och tillstyrker Kammarkollegiet redovisade kostnader. En begravningsavgift måste alla betala oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller inte. Hur stor avgift du betalar framgår av skattsedeln. 

Borgerlig begravning
En borgerlig begravning är en begravning som inte sker i kyrkan. Vid en sådan begravning står det alla fritt att lägga upp begravningsakten som man själv vill. Det står dock i lagen att det "må intet förekomma som strider mot förrättningens helgd och allvarliga innebörd". 

Borgerlig begravningsförrättare
Utsedd begravningsförrättare för Mörbylånga kommun är idag även det Anders Wassbäck och Monika Bergman. Man är dock inte tvungen att anlita en begravningsförrättare utan den som leder begravningen kan vara en anhörig, god vän eller någon helt utomstående som man vill anförtro förrättningen åt.