Händer som tar farväl av kista
Foto: IKON

Begravning

Den kristna riten för att säga farväl och tacka för en människa är i begravningsgudstjänsten. Där överlämnar vi den döde till Gud.