Återöppning av Gårdby kyrka 2017-05-21

Den 21 maj återöppnades Gårdby kyrka av biskop Fredrik Modéus, efter en omfattande renovering, vilket innebär att kyrkan bevaras för framtiden, kyrkorummet har anpassats till vår tids behov - kyrkan har blivit mer tillgänglig.

Den 7 nov 2010 hölls den sista gudstjänsten i  Gårdby kyrka  innan den stängdes för renovering, som nu 7 år senare står färdig. Det är en rad åtgärder som har utförts -alltifrån  klimat- och uppvärmningsarbeten, elsäkerhet, handikapptillgänglighet samt en allmän rengöring och ommålning.

Åtgärderna ska säkerställa ett långsiktigt bevarande, med en uppvärmning som är ekonomiskt och klimatmässigt hållbar för såväl inredning och föremål som för besökare. 

Man har även gjort en stor arkeologisk undersökning och funnit flera spännande föremål och mänskoskelett, vilket du kan läsa om här.

Det är en rad åtgärder som utförts i kyrkan. Det handlar om klimat och uppvärmning, elsäkerhet, ljus och ljud, handikapptillgänglighet, nya funktioner både för gudstjänständamål och församlingsarbetet samt en allmän rengöring och ommålning. Åtgärderna ska säkerställa ett långsiktigt bevarande, med en uppvärmning som är ekonomiskt och klimatmässigt hållbar och med förbättringar för såväl inredning och föremål som besökare.

Nedan ser du ett bildspel från återinvigningen.