Renoveringen av Gårdby kyrka

Begravda hemligheter avslöjade av arkeologer

De öländska kyrkorna har alla sin unika och spännande historia, med allt ifrån att vara platsen där man genom tiderna har samlats för att finna gemenskap med andra i sin tro, till att vara ölänningarna till skydd om fienden skulle anfalla.

Även Gårdby kyrka har sin historia att berätta. Ett exempel är 1700- och 1800-talets stigande antal kyrkobesökare, vilket i sig säkert var ett angenämt problem men ändå ett problem som måste lösas. Man valde då att riva den medeltida kyrkan, som  istället fick ge plats åt den nuvarande.

Fukt är ett problem för många kyrkobyggnader och ett mögelangrepp i Gårdby kyrkas golv var en av orsakerna till att renoveringen behövde göras och projekteringen för detta påbörjades redan under 2012. Nedan ser du ett bildspel från renoveringen som har gjorts av Kalmar läns museeum.

Gömt i kyrkans golv fann man resterna av 28 människor. Arkeologen Rikard Hedvall från Statens Historiska Museér var en av de inblandade i arbetet:

-Jag är en medeltidsarkeolog med inriktning på städer, kyrkor och kyrkogårdar och har jobbat med det sedan 1981, berättar han.

För honom var den mest spännande upptäckten en man begravd i en stenkista, som man fann i kyrkans mitt. Nedan finns en video där Rikard och hans kollegor berättar mer om detta.

-Mannen i stenkistan tolkar vi vara kyrkans grundare, berättar han och fortsätter : Det var också fantastiskt kul att hitta takstolsvirket från den gamla kyrkan, även det gömt i golvet. Genom årsringsdatering talar det om för oss att dåvarande kyrkan kan ha uppförts så tidigt som på 1120-talet.

Gårdby kyrka är åter i bruk sedan 21 maj 2017.
Välkommen att besöka kyrkan!