Algutsrums kyrka och församlingshem

Algutsrums kyrka är belägen högt med utblick över Kalmarsund längs med vägen på mellersta Öland.

Hitta hit

Törnbottenvägen 20.
386 90, Färjestaden
Sverige

Vill du se en film om Algutsrums kyrka? Då finns det en perfekt videoguide här.

Lite fakta om Algutsrums kyrka
Kyrkan i Algutsrum ligger högt med utblick över Kalmarsund. Till församlingen hör också ruinen efter S:t Knuts kapell vid Gråborg.

Ett runstensfynd kan tillhöra en vikingatida träkyrka på platsen.

En absidkyrka i sten av öländsk typ uppfördes mot slutet av 1100 talet. Det tillhörande västtornet kan ha byggts samtidigt. Långhuset byggdes om under 1300-talet och försågs med en ståtlig sydportal och större fönster. Rester av portalen är bevarad i klivstättan mot marknadsplatsen. Kyrkan vidgades genom att långhuset tillbyggdes mot norr men detta räckte inte och på 1800-talet revs tillbyggnaden och byggdes om. Den nuvarande kyrkan uppfördes i etapper från 1822 till 1865 då långhuset förlängdes mot väster och tornet tillkom.

Ett ståtligt altarskåp är bevarat från sen medeltid. Traditionen säger att det kommer från S:t Knuts kapell. Kyrkan äger också andra medeltida föremål, bland annat dopfunt, primklocka, nattvardskalk och triumfkrucifix. På länsmuseet bevaras en stor madonnaskulptur.

Läs mer om Algutsrums kyrka och ladda ner dess kyrkofolder här.
Read about the church of Algutsrum in English here.

Rydberggården

En liten bit bort från kyrkan ligger Rydberggården. Den har du möjlighet att boka till såväl dop, bröllop och begravning som födelsedagskalas och privata tillställningar.

 

Önskar du boka församlingshemmet?
Kontakta oss på 0485-380 12 alt sodraolands.pastorat@svenskakyrkan.se.