Sök gravar

Sök med namnet efter gravsatta våra fyra kyrkogårdar.

Församlingens gravadministration är kopplad till tjänsten svenskagravar.se. Observera att det kan ske fördröjningar i uppdateringen av gravboken. Vi reserverar oss för eventuella fel i registret.

Klicka här för att söka på gravsatta namn: