Gravstenssäkerhet

GRAVSTENSSÄKERHET

Vårt arbete fortgår med att kontrollera och prova gravstenarna på våra fyra kyrkogårdar.

En femtedel av kyrkogårdarnas gravstenar provas varje höst och detta sker i femårsintervaller. Klarar inte gravstenen provningskraven, vilket innebär:
* saknar dubbning
* har bristfällig dubbning
* lutar kraftigt
* saknar förankring i marken
stagar vi den med hjälp av stolpe och band så att den inte kan falla omkull och därmed välta och skada personal, allmänhet och egendom. Dessutom finns det risk att gravstenen går sönder när den faller. Endast i nödfall lägger vi ned gravstenar. Respektive gravrättsinnehavare kontaktas via brev efter att provning och stagning är utförd.


GENERELLA RIKTLINJER


Kyrkorådet i Södra Ljunga församling har beslutat att vi ska följa Centrala gravvårdskommitténs (CGK) riktlinjer som gäller för montering, provning och åtgärder. Detta för att vi ska uppfylla de arbetsmiljökrav som gäller på en begravningsplats.


GRAVRÄTTSINNEHAVARENS ANSVAR
Det är gravrättsinnehavarens ansvar att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Detta omfattar att gravanordningen, det vill säga gravstenen, inte utgör något hot mot arbetsmiljön och säkerheten på gravplatsen (enligt 7 kap. 30 § begravningslagen). Därför är gravrättsinnehavarens skyldighet att bekosta nödvändiga åtgärder med gravstenen. Arbetet handlar i de flesta fall om att ommontering, ny dubbning och ny förankring av gravstenen behöver utföras för att erhålla den stabilitet som anges i CGKs riktlinjer.

 

ATT ÅTGÄRDA OSÄKRA GRAVSTENAR
Gravrättsinnehavaren ansvarar att arbetet blir gjort. Arbetet kan utföras av innehavaren själv eller anlitad entreprenör. Viktigt är dock att åtgärden uppfyller CGKs riktlinjer. Södra Ljunga församling erbjuder, via ombud, också att åtgärda osäkra gravstenar mot självkostnadspris. Kyrkogårdsförvaltningen väljer den mest lämpliga metoden för respektive gravsten. Information om detta får den som är registrerad gravrättsinnehavare till gravplats med stagad gravsten. Riktpris för en normal sten (upp till 0,5 m2) är ca 3.200 kr (2019). I priset inkluderas maskin, verktyg, arbetstid och material. För gravstenar som är större eller med särskilt utförande gäller enskilt pris. Betalning sker mot faktura.


GRAVANORDNINGSANSÖKAN

Hemsidan är under uppbyggnad, och alla ansökningsdokument är inte färdiga för nedladdning än. Under tiden ber vi Er kontakta vaktmästeriet angående ansökan på tel. 070- 518 92 95.

 

 


FRÅGOR OCH SVAR
Frågor och svar om gravstensmontering och kontroll på Svenska kyrkans nationella hemsida.