Personuppgifter vid deltagande i gruppaktivitet

Såhär hanterar församlingen  dina personuppgifter när du deltar i gruppverksamhet.


Vilka personuppgifter, hur och varför?
Ofta behöver vi kontaktuppgifter till dig och ibland också en nära anhörig. Vi får uppgifterna från dig eller från din(a) vårdnadshavare och komplettar vid behov från folkbokföringsregistret.

Det blir ett slags avtal mellan dig och församlingen när du börjar i gruppverksamheten och lämnar dina personuppgifter. Din församling behöver personuppgifterna för att kunna genomföra verksamheten på ett bra och säkert sätt.

Personnumret
Personnumret är extra skyddsvärt enligt lagen. Det behöver vi för att kunna använda våra egna system och automatiken i dem, till exempel så att vi lätt kan söka reda på var vi har dina personuppgifter ifall vi behöver ändra dem, ta bort dem eller behandla dem på något annat vis. Det möjliggör att vi kan fullgöra dina rättigheter (läs mer om dina rättigheter nedan).

Personnumret behövs också för att vår samarbetspartner Sensus studieförbund ska kunna rapportera sin verksamhet till staten.

Skyddad indentitet
Kyrkan ska vara en fristad för människor. Om du har skyddad identitet – prata med verksamhetens ledare eller församlingsherden.

Samarbetspartner
Om det är nödvändigt för att genomföra verksamheten behöver vi ibland dela dina personuppgifter med samarbetspartners, som till exempel Sensus Studieförbund. Det kan även handla om resebyrå/flygbolag ifall verksamheten gör gemensamma resor, när vi samarrangerar med en annan församling eller folkhögskola/kommun. 

Under 16 år
Om du är under 16 år, samlar vi in dina uppgifter med din(a) vårdnadshavares godkännande. 

Hur länge?

Församlingen sparar dina personuppgifter max sex månader efter att:

  • gruppverksamheten slutar

  • du meddelar att du slutar i gruppverksamheten

  • eller det är uppenbart att du har slutat i gruppverksamheten.